Jak wygląda typowy dzień na wypoczynku?

To jak będzie wyglądał dzień na wypoczynku uzależnione jest od tego na jaki wypoczynek się zdecydujemy. Czy będzie to wypoczynek z noclegiem (kolonie, obozy) czy będzie to wypoczynek dzienny ( półkolonie) na których przebywa się w określonych godzinach.

Wspólnymi elementami jednego i drugiego rodzaju wypoczynku jest: czas na posiłki, zabawę naukę poprzez zabawę, aktywność fizyczną. Podczas pobytu na wypoczynku takim jak kolonie czy obozy musi znaleźć się jeszcze czas na poranną i wieczorną toaletę. Ważne jest, aby dzieci miały wypełniony czas po brzegi i nie nudziły się na żadnej z form wypoczynku, na który się zdecydują. Drugim ważnym elementem jest oczywiście bezpieczeństwo uczestników. 

Jak wygląda typowy dzień na wypoczynku doświadczenia chemiczne

Rozkład dnia będzie również uzależniony od tego czy dany wypoczynek jest wypoczynkiem tematycznym czy też nie.

Poniżej przykładowy plany dnia obozu tanecznego:

8:00 – pobudka

8:00 – 8:30 poranna toaleta

8:30 – 9:00 – poranna gimnastyka i przygotowanie do śniadania

9:00 – 9:30 śniadanie

9:30 – 13:00 – zajęcia programowe:

  • zajęcia taneczne – taniec nowoczesny z elementami hip- hop przygotowujący do spektaklu taneczno-teatralnego wieńczącego kolonie, nauka elementów choreografii, zabawy taneczne, rozciąganie
  • wyjście na plażę (plażowanie, kąpiel w jeziorze pod czujnym okiem opiekunów i ratownika, gra w piłkę plażową, gry na kocu np. karty, spacer po molo)

13:00 – 13:30 obiad

13:30 – 14:30 – sjesta, czas wolny

14:30 – 16:00 zwiedzanie sanktuarium w Świętej Lipce z przewodnikiem – podziwianie barokowej świątyni (ołtarz, kunsztowna brama, tabernakulum, dzieła artystycznego kowalstwa, poznanie historii i legendy miejsca, krótki koncert na słynnych organach z ruchomymi figurkami)

16:00 – 16:30 – podwieczorek

16:30 – 17:30 – zajęcia baletowe z elementami jazzu i akrobatyki, gimnastyki artystycznej

17:30 – 18:30 – zajęcia teatralno-plastyczne – podział i opracowywanie ról do spektaklu, praca nad rolą- praca nad tekstem – improwizacja sceniczna z elementami aktorskimi, opracowywanie kostiumu i praca nad scenografią 

18:30 – 19:30 – gry i zabawy z wykorzystaniem infrastruktury ośrodka, zabawy integracyjne np. kalambury, gra w piłkę (siatkówka, koszykówka, dwa ognie), badminton, konkursy i zabawy sportowe 

19:30 – 20:00 – kolacja 

20:00 – 21:00 – dla chętnych – omówienie dnia, oglądanie zdjęć, prace plastyczne, robienie bransoletek, pamiątek, korzystanie z bawialni w ośrodku ( gry planszowe, edukacyjne, wyklejanki, czytanie książek – na miejscu jest czytelnia z książkami) 

21:00 – 22:00 czas na przygotowanie do snu, wieczorna toaleta, telefony do rodziców22:00– cisza nocna

Jak wygląda typowy dzień na wypoczynku aktywność fizyczna

A tutaj przedstawiam program dnia półkolonii:

Ramowy plan dnia półkolonii

9:00 –9:10 zbiórka uczestników półkolonii w szkole

9:10–9:30 śniadanie

9:30–13:00 zajęcia programowe, wyprawy, wycieczki, zajęcia sportowe itp.

13:00–13:40 obiad

13:40–15:00 zajęcia programowe

15:00–zakończenie zajęć

Zarówno w jednej jak i drugiej formie wypoczynku znajdziemy wspólne elementy jak i te, które są np. charakterystyczne dla jednej z form. 

Pozostałe artykuły More From Author